زالو خرسی ایرانی (سترون شده) قرنظینه

این نوع سایز زالو می توان گفت سایزی بالاتر از حدود اا الی 13 سانتی متر می رسد و حتی در فارم تولیدی هیلینگ لیچ به حدود سایز 15 سانتی متر هم ثبت شد.البته لازم به ذکر است این سایز زالو برای مصارف آزمایشگاهی و آناتومی در مرکز فارم هیلینگ لیچ و بقیه مراکز کاربرد علمی و تحقیقاتی دارد همچنین برای دریافت روغن زالو هم کاربرد منحصر به فردی دارد.

Этот товар заказывается в количестве не менее 10.
Любить4
Добавить в список пожеланий
Описание

این نوع سایز زالو می توان گفت سایزی بالاتر از حدود اا الی 13 سانتی متر می رسد و حتی در فارم تولیدی هیلینگ لیچ به حدود سایز 15 سانتی متر هم ثبت شد.البته لازم به ذکر است این سایز زالو برای مصارف آزمایشگاهی و آناتومی در مرکز فارم هیلینگ لیچ و بقیه مراکز کاربرد علمی و تحقیقاتی دارد همچنین برای دریافت روغن زالو هم کاربرد منحصر به فردی دارد.

Подробнее о товаре

Характеристики

سن
سه سال
Размер
11 الی 13 سانتی متر
Reviews
Комментариев нет
Связанные товары

Параметры

Поделиться

Меню

Создайте учётную запись для сохранения любимых товаров.

Войти

Создайте учётную запись для использования списков пожеланий.

Войти