دستگاه تصفیه آب

میتوان گفت دستگاه تصفیه آب مهمترین وسیله برای پرورش انواع زالو است / که شامل:×فیلتر کربن گرانولی برای حذف کلر×فیلترالیافی برای حذف ریزگرانول های مضردرآب×فیلترممبران که کار مهم آن از بین بردن آمونیاک آب است.

لطفا جهت سفارش تماس گرفته شود

Любить3
Добавить в список пожеланий
Описание

مخصوص پرورش فارم های زالو صنعتی و نیمه صنعتی

Подробнее о товаре
Reviews
Комментариев нет
Связанные товары

Параметры

Поделиться

Меню

Создайте учётную запись для сохранения любимых товаров.

Войти

Создайте учётную запись для использования списков пожеланий.

Войти