زالو سوزنی و کبریتی

در واقع می توان گفت که لارو برای اولین بار تغذیه شود سایزآن  سوزنی شده که زالو یک ماهه یا 40 روزه سوزنی محسوب می شود که طول آن به حدود 2 الی 4 سانتی متر می رسد و جثه و وزن بیشتری دارند .و با تغذیه بیشتر بعضا به سایز کبریتی رسیده و کمی بزرکتر می شوند.

زالو
در واقع می توان گفت که لارو برای اولین بار تغذیه شود سایزآن  سوزنی شده که زالو یک ماهه یا 40 روزه سوزنی محسوب می شود که طول آن به حدود 2 الی 4 سانتی متر می رسد و جثه و وزن بیشتری دارند 
زالو
پس از اینکه برای دومین بار یک زالو تغذیه شد سایز کبریتی محسوب می شود که به مراتب بزرگتر و وزن بیشتری نسبت به زالو سوزنی دارد و اندازه آن به 5 الی 7 سانتی متر می  رسد.
Показано 1-2 из 2

Параметры

Поделиться

Меню

Создайте учётную запись для сохранения любимых товаров.

Войти

Создайте учётную запись для использования списков пожеланий.

Войти