فصل مناسب برای پرورش زالو

نوشته شده در تاریخ5 سال پیش
دوست داشتن6
فصل مناسب برای پرورش زالو

در فضای باز و محیط طبیعی، فصل مناسب برای تکثیر زالو بهار است و دقیقا زمانی که دمای محل نگهداری زالو بیشتر از 20 درجه می باشد، زمان جفت گیری تا خروج زالوهای نوجوان از پیله هاست ( در طبیعت معمولا از بهار آغاز می شود و بعداز تغذیه بهاره در زمان خرداد و تیرماه اتفاق می افتد ) که باید قبل از این زمان زالوهای مولد تغذیه شده و بعد از گذراندن حدود 1ماه آماده جفت گیری و بعد با فراهم کردن شرایط محل کوکون گذاری اقدام به تولید مثل کنند و این پروسه با فراهم کردن فضا و دمای مناسب در خارج از فصل نیز امکان پذیر می باشد. همچنین نوع و تعداد دفعات تغذیه ، میزان دما و کیفیت محل نگهداری و تعداد زالوها در واحد سطح تاثیر مستقیمی با میزان جفت گیری و تعداد کوکون تولیدی دارد. یکی دیگر از دلایلی که بهار را فصل مناسب تکثیر زالو قرار داده است تنظیم دمای کارگاه برای این کار است که اگر در فصل سرما بیش از حد کم و یا زیاد شود موجب مرگ و میر زالو ها خواهد شد .

کوکون چیست :

همه زالوها، هرمافرودیت (دو جنسی) هستند . پیله ناشی از آمیزش زالوها با یکدیگر به شکل ژله مانند و با حفاظی اسقنجی به دور آن به نام کوکون از زالو جدا شده و در خاک یا کمار سنگ یا کنده های درخت در حاشیه آب قرار می گیرد و پس از مدتی با باز شدن آن توسط زالوهای نوجوان به صورت کرم های ریزی ظاهر می شوند.

90 نظر
 • Ra**********

  Ra********** 1402-08-24 پاسخ

  <br /> Hi,Moderator, This idea is much needed, thanks for the link: https://xn--meg-sb-yoc.com <br /> <br /> На платформе MEGA имеется более 5 000 дилеров предлагающих широкий ассортимент продуктов. Здесь вы непременно найдете подходящий вариант. Между прочим, на MEGA есть возможность обмена биткоин на Киви, альтернатива использованию Telegram - анонимные записки между пользователями через Privnote. Если возникают спорные ситуации, можно разрешить их через функцию "диспут" с модератором или продавцом. И это только некоторые из фишек и уникальностей, которые можно найти на отдельной странице маркета, посвященной функциям и особенностям данного ресурса [url=https://xn--megsb-vcc.com]официальный сайт меги[/url]. <br /> <br /> <br /> мега сб:https://xn--mg-8ma3631a.com <br /> mega sb:https://xn--mg-g5sse.com <br /> мега вход:https://xn--meg-sb-yc8b.com <br /> мега сб:https://xn--mg-8ma3631a.com <br /> <br /> KTHH2188NIKI66! <br /> <br />
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • @@*****

  @@***** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • 1'*

  1'* 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Qd******** ******* ***** ******** **

  Qd******** ******* ***** ******** ** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • 1 ******* ***** ******** **

  1 ******* ***** ******** ** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • yK******

  yK****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  @@pO0sf
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1????%2527%2522
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1'"
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  kOMUUbbW')) OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  m11d276s') OR 287=(SELECT 287 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  Vb49R9sH' OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1)) OR 233=(SELECT 233 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -5) OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -5 OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  2pdoH8IN'; waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1" OR 2+892-892-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1' OR 2+523-523-1=0+0+0+1 or 'q50n0xQa'='
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1' OR 2+30-30-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  -1 OR 2+552-552-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  M8gRakiB
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • Tz******

  Tz****** 1400-08-30 پاسخ

  1
 • ح****** ********ی

  ح****** ********ی 1399-02-30 پاسخ

  ba salam gheimat khak bastar zaloo chand hast?<br /> chand kilo hast?
 • ا****** ********ی

  ا****** ********ی 1399-01-18 پاسخ

  salam .. to mohit tabiei ya mosnoei taksir zaloo 2 ta 3 bar dar sal mishe
 • پ******** ******** ******ی

  پ******** ******** ******ی 1398-12-22 پاسخ

  سلام عذر میخوام سوالی داشتم میانگین کوکون گذاری زالو وربانا و زالو مدیسینالیس چقدر است و چه تفاوتی دارد؟
 • ر****** ********ی

  ر****** ********ی 1398-07-09 پاسخ

  تی دی اس اب منظقه ما 200 است و طبق راهنمایی ph را متعادل کردم برای پرورش و بستر سازی مشکلی نیست؟
 • م****** ********ی

  م****** ********ی 1398-06-23 پاسخ

  تشخیص بین زالو طبی با زالو بزرگ و مادر چگونه است؟
 • م****** **********ی

  م****** **********ی 1398-06-09 پاسخ

  حدود یک سال هستش تو پرورش زالو تلفات زیاد و عدم لارو گیری دارم نمیدونم چیکار کنم/<br />
 • ن**** ********** ********** ****ب

  ن**** ********** ********** ****ب 1398-05-25 پاسخ

  درود و سلام مدتی هست مکانی را برای پرورش زالو انتخاب کردم ولی بعد مدتی تلفات زیاد و بوی بدی از ظروف و زالو ها شنیده می شود راهکار و دارو ضد عفونی کننده شما برای حل این مشکل چیست
 • ر****** **********ی

  ر****** **********ی 1398-05-18 پاسخ

  خسته نباشید زمان خروج لارو ها از کوکون ها چه مدت و چند روز روز طول میکشه .از من هنوز خارج نشده اند دلیل چیه؟<br /> میشه کامل راهنمایی کنید
 • ا****** ****** ********ی

  ا****** ****** ********ی 1398-05-13 پاسخ

  و اینکه مناسبترین درجه دما و رطوبت برای زالو طبی و مولد ها چند است؟
 • ا****** ****** ********ی

  ا****** ****** ********ی 1398-05-13 پاسخ

  سلام وقت بخیر چگونه می توان در فصل گرما و تابستان درصد و تعداد تلفات را به صورت چشم گیر کاهش داد؟<br /> جناب آقای مسماریان عرایض شما را انجام دادم البته تا حدودی. ولی متاسفانه ادامه ندادم خواستم بپرسم راه ارزان تر و ساده تر برای این مشکل من وجود دارد؟<br /> و اینکه جای مکان پرورش زالو ام را عوض کردم و الان در مکان دیگری زالو هارو نگه داشته ام<br /> تشکر میکنم
ارسال نظر
پاسخ دهید

تنظیمات

اشتراک گذاری

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم