فصل مناسب برای پرورش زالو

Posted on5 Year ago
Love6
فصل مناسب برای پرورش زالو

در فضای باز و محیط طبیعی، فصل مناسب برای تکثیر زالو بهار است و دقیقا زمانی که دمای محل نگهداری زالو بیشتر از 20 درجه می باشد، زمان جفت گیری تا خروج زالوهای نوجوان از پیله هاست ( در طبیعت معمولا از بهار آغاز می شود و بعداز تغذیه بهاره در زمان خرداد و تیرماه اتفاق می افتد ) که باید قبل از این زمان زالوهای مولد تغذیه شده و بعد از گذراندن حدود 1ماه آماده جفت گیری و بعد با فراهم کردن شرایط محل کوکون گذاری اقدام به تولید مثل کنند و این پروسه با فراهم کردن فضا و دمای مناسب در خارج از فصل نیز امکان پذیر می باشد. همچنین نوع و تعداد دفعات تغذیه ، میزان دما و کیفیت محل نگهداری و تعداد زالوها در واحد سطح تاثیر مستقیمی با میزان جفت گیری و تعداد کوکون تولیدی دارد. یکی دیگر از دلایلی که بهار را فصل مناسب تکثیر زالو قرار داده است تنظیم دمای کارگاه برای این کار است که اگر در فصل سرما بیش از حد کم و یا زیاد شود موجب مرگ و میر زالو ها خواهد شد .

کوکون چیست :

همه زالوها، هرمافرودیت (دو جنسی) هستند . پیله ناشی از آمیزش زالوها با یکدیگر به شکل ژله مانند و با حفاظی اسقنجی به دور آن به نام کوکون از زالو جدا شده و در خاک یا کمار سنگ یا کنده های درخت در حاشیه آب قرار می گیرد و پس از مدتی با باز شدن آن توسط زالوهای نوجوان به صورت کرم های ریزی ظاهر می شوند.

90 Comments
 • Ra**********

  Ra********** 2023-11-15 Reply

  <br /> Hi,Moderator, This idea is much needed, thanks for the link: https://xn--meg-sb-yoc.com <br /> <br /> На платформе MEGA имеется более 5 000 дилеров предлагающих широкий ассортимент продуктов. Здесь вы непременно найдете подходящий вариант. Между прочим, на MEGA есть возможность обмена биткоин на Киви, альтернатива использованию Telegram - анонимные записки между пользователями через Privnote. Если возникают спорные ситуации, можно разрешить их через функцию "диспут" с модератором или продавцом. И это только некоторые из фишек и уникальностей, которые можно найти на отдельной странице маркета, посвященной функциям и особенностям данного ресурса [url=https://xn--megsb-vcc.com]официальный сайт меги[/url]. <br /> <br /> <br /> мега сб:https://xn--mg-8ma3631a.com <br /> mega sb:https://xn--mg-g5sse.com <br /> мега вход:https://xn--meg-sb-yc8b.com <br /> мега сб:https://xn--mg-8ma3631a.com <br /> <br /> KTHH2188NIKI66! <br /> <br />
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • @@*****

  @@***** 2021-11-21 Reply

  1
 • 1'*

  1'* 2021-11-21 Reply

  1
 • Qd******** ******* ***** ******** **

  Qd******** ******* ***** ******** ** 2021-11-21 Reply

  1
 • 1 ******* ***** ******** **

  1 ******* ***** ******** ** 2021-11-21 Reply

  1
 • yK******

  yK****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  @@pO0sf
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1????%2527%2522
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1'"
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  kOMUUbbW')) OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  m11d276s') OR 287=(SELECT 287 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  Vb49R9sH' OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1)) OR 233=(SELECT 233 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -5) OR 159=(SELECT 159 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -5 OR 405=(SELECT 405 FROM PG_SLEEP(15))--
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  2pdoH8IN'; waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1" OR 2+892-892-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1' OR 2+523-523-1=0+0+0+1 or 'q50n0xQa'='
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1' OR 2+30-30-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  -1 OR 2+552-552-1=0+0+0+1 --
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  M8gRakiB
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • Tz******

  Tz****** 2021-11-21 Reply

  1
 • ح****** ********ی

  ح****** ********ی 2020-05-19 Reply

  ba salam gheimat khak bastar zaloo chand hast?<br /> chand kilo hast?
 • ا****** ********ی

  ا****** ********ی 2020-04-06 Reply

  salam .. to mohit tabiei ya mosnoei taksir zaloo 2 ta 3 bar dar sal mishe
 • پ******** ******** ******ی

  پ******** ******** ******ی 2020-03-12 Reply

  سلام عذر میخوام سوالی داشتم میانگین کوکون گذاری زالو وربانا و زالو مدیسینالیس چقدر است و چه تفاوتی دارد؟
 • ر****** ********ی

  ر****** ********ی 2019-10-01 Reply

  تی دی اس اب منظقه ما 200 است و طبق راهنمایی ph را متعادل کردم برای پرورش و بستر سازی مشکلی نیست؟
 • م****** ********ی

  م****** ********ی 2019-09-14 Reply

  تشخیص بین زالو طبی با زالو بزرگ و مادر چگونه است؟
 • م****** **********ی

  م****** **********ی 2019-08-31 Reply

  حدود یک سال هستش تو پرورش زالو تلفات زیاد و عدم لارو گیری دارم نمیدونم چیکار کنم/<br />
 • ن**** ********** ********** ****ب

  ن**** ********** ********** ****ب 2019-08-16 Reply

  درود و سلام مدتی هست مکانی را برای پرورش زالو انتخاب کردم ولی بعد مدتی تلفات زیاد و بوی بدی از ظروف و زالو ها شنیده می شود راهکار و دارو ضد عفونی کننده شما برای حل این مشکل چیست
 • ر****** **********ی

  ر****** **********ی 2019-08-09 Reply

  خسته نباشید زمان خروج لارو ها از کوکون ها چه مدت و چند روز روز طول میکشه .از من هنوز خارج نشده اند دلیل چیه؟<br /> میشه کامل راهنمایی کنید
 • ا****** ****** ********ی

  ا****** ****** ********ی 2019-08-04 Reply

  و اینکه مناسبترین درجه دما و رطوبت برای زالو طبی و مولد ها چند است؟
 • ا****** ****** ********ی

  ا****** ****** ********ی 2019-08-04 Reply

  سلام وقت بخیر چگونه می توان در فصل گرما و تابستان درصد و تعداد تلفات را به صورت چشم گیر کاهش داد؟<br /> جناب آقای مسماریان عرایض شما را انجام دادم البته تا حدودی. ولی متاسفانه ادامه ندادم خواستم بپرسم راه ارزان تر و ساده تر برای این مشکل من وجود دارد؟<br /> و اینکه جای مکان پرورش زالو ام را عوض کردم و الان در مکان دیگری زالو هارو نگه داشته ام<br /> تشکر میکنم
Leave a Comment
Leave a Reply

Settings

Share

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in