زالو طبی (پزشکی)

آخرین مرحله تغذیه را میتوان به مرحله تکمیل و رشد زالو برای مصرف پزشکی قلمداد کرد که در این گروه زالو طبی خود به سه دسته زالو1- پزشکی سایز کوچک (حدود 7 الی 8 سانتی متر) 2-پزشکی سایز متوسط(حدود 8 الی 9 سانتی متر) 3-پزشکی سایز درشت(حدود 9 الی 10 سانتی متر) است.

Settings

Share

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in